Klompenpad Aderwinkelpad

Wandeltocht

Ontdek het mooie buitengebied van Driebergen-Rijsenburg en Werkhoven. Wandelen langs Buitenplaats Broekbergen, en lijnvormige landschapselementen als knotbomenrijen, lanen en zuwes. Klompen aan en gaan! 

Buitenplaats Broekbergen wordt zo genoemd omdat het precies op de grens tussen de broeklanden van de Langbroekerwetering en de zandbergen van de Heuvelrug ligt. Het is vanaf de 18e eeuw in gebruik geweest als lusthof en buitenplaats.

Vanaf 1875 tot 1996 werd Broekbergen gebruikt als klooster voor de Benedictinessen van het 'altijddurend gebed', het droeg toen de naam 'Arca Pacis' (Ark van de Vrede). In deze periode werd er een klokkentoren, een kapel en een omringende tuinmuur toegevoegd aan Broekbergen.

Dit Klompenpad begint bij het Wapen van Rijsenburg, Hoofdstraat 83 in Driebergen-Rijsenburg en is 10,5 kilometer lang. 

Wil je deze route gaan wandelen?

Ja graag!

Over Klompenpaden

Paden ontstaan waar mensen vaste routes volgen. Sommige paden krijgen een naam passend bij hun functie. Denk aan de vroegere kerkepaden en melkpaden.

Maar wat is dan een Klompenpad? Dat zijn wandelroutes die zoveel mogelijk over onverharde paden, boerenland en historische tracés lopen. Met deze wandelroutes dragen Landschap Erfgoed Utrecht en Stichting Landschapsbeheer Gelderland bij aan de beleefbaarheid van het landschap en de cultuurhistorie.