Klompenpad Beukenburgerpad

Wandeltocht

Ontdek het mooie buitengebied van Groenekan. Wandelen op de grens van de Utrechtse Heuvelrug en het veenweidegebied. Geniet van historische landgoederen, lanen en Fort Voordorp. Klompen aan, rugzak op en gaan!

Dit Klompenpad passeert de cirkel die de Vijverlaan en de Kastanjelaan samen vormen. Deze vindt haar oorsprong in het voormalige sterrenbos dat op deze plek heeft gelegen. Dit is een bos met paden die vanuit een middelpunt uitlopen en zo een ster vormen. Sterrenbossen zijn een element uit de barokke tuinarchitectuur en werden aan het eind van de 18de eeuw veel aangelegd voor de jacht. Door de rechte en diagonale lanen had de jager op het middelpunt van de ster een goed overzicht. Hij hoefde alleen maar te wachten tot het wild een van de lanen overstak..

Dit Klompenpad begint bij Parkeerplaats Groenekanseweg, bij het viaduct onder de A27 (ter hoogte van Groenekanseweg 40) en is 13 kilometer lang. 

Wil je deze route gaan wandelen?

Ja, graag!

Over Klompenpaden

Paden ontstaan waar mensen vaste routes volgen. Sommige paden krijgen een naam passend bij hun functie. Denk aan de vroegere kerkepaden en melkpaden.

Maar wat is dan een Klompenpad? Dat zijn wandelroutes die zoveel mogelijk over onverharde paden, boerenland en historische tracés lopen. Met deze wandelroutes dragen Landschap Erfgoed Utrecht en Stichting Landschapsbeheer Gelderland bij aan de beleefbaarheid van het landschap en de cultuurhistorie.