Klompenpad Daatselaarsepad

Wandeltocht

Wandelen over landgoederen, boerenerven en de Grebbelinie in de Gelderse Vallei. Ontdek het mooie buitengebied van Renswoude en Scherpenzeel. Wandelen door het agrarische gebied, over landgoederen, langs boerenerven en delen van de Grebbelinie. Klompen aan, rugzak op en gaan!

De route gaat langs kasteel Renswoude. Rond 1400 ontstond de nederzetting Renswoude, bestaande uit een versterkt huis, de Borgwal en enkele verspreid liggende boerderijen. In 1638 stichtte Johan van Reede hier een dorp en liet de Koepelkerk, de pastorie en kasteel Renswoude bouwen. Het voorplein van het kasteel werd omsloten door een Oranjerie en een koetshuis. Aan de achterkant ligt een park met een vijver en een stenen duiventoren die nog een restant is van de Franse tuinaanleg.

Dit Klompenpad begint bij restaurant De Dennen, Utrechtseweg 34 in Renswoude en is 11 kilometer lang.

Wil je deze route gaan wandelen?

Ja graag!

Over Klompenpaden

Paden ontstaan waar mensen vaste routes volgen. Sommige paden krijgen een naam passend bij hun functie. Denk aan de vroegere kerkepaden en melkpaden.

Maar wat is dan een Klompenpad? Dat zijn wandelroutes die zoveel mogelijk over onverharde paden, boerenland en historische tracés lopen. Met deze wandelroutes dragen Landschap Erfgoed Utrecht en Stichting Landschapsbeheer Gelderland bij aan de beleefbaarheid van het landschap en de cultuurhistorie.