Klompenpad Dashorsterpad

Wandeltocht

Wandelen over landgoederen, boerenerven en langs delen van de Grebbelinie in de Gelderse Vallei. Ontdek het mooie buitengebied van Woudenberg, Scherpenzeel en Leusden. Klompen aan, rugzak op en gaan!

Het Dashorsterpad loopt langs delen van de Grebbelinie. Ook loop je op de grens van de provincie Utrecht en Gelderland. Meer dan 100 jaar geleden heette deze weg de Tabakssteeg, toen in dit gebied de tabaksteelt nog een belangrijke inkomstenbron was. De tabaksbladen werden in grote houten schuren gedroogd en tot tabak versneden.

De route loopt ook langs het Valleikanaal. Deze is in de jaren '30 aangelegd om het overtollige water af te voeren, waar de Gelderse Vallei al eeuwenlang last van had. Het tracé van bestaande beken werd hiervoor gebruikt. De zware klus werd als werkverschaffingsproject door werklozen uitgevoerd. 

Dit Klompenpad begint bij Partycentrum Schimmel, Stationsweg oost 243 (N224) in Woudenberg en is 12,5 kilometer lang. 

Wil je deze route wandelen?

Graag!

Over Klompenpaden

Paden ontstaan waar mensen vaste routes volgen. Sommige paden krijgen een naam passend bij hun functie. Denk aan de vroegere kerkepaden en melkpaden.

Maar wat is dan een Klompenpad? Dat zijn wandelroutes die zoveel mogelijk over onverharde paden, boerenland en historische tracés lopen. Met deze wandelroutes dragen Landschap Erfgoed Utrecht en Stichting Landschapsbeheer Gelderland bij aan de beleefbaarheid van het landschap en de cultuurhistorie.