Klompenpad Graveslootpad

Wandeltocht

Ontdek het mooie buitengebied van Kamerik. Wandelen langs kleiputten en over boerenland. Klompen aan, rugzak op en gaan!

Als je het Graveslootpad loopt kom je onder andere langs Stoomgemaal Kamerik-Teylingens. Vanaf circa 1500 werd het gebied rondom Kamerik bemaald door molens. Deze pompten water weg naar de rivieren, zodat de polders droog bleven. Aan het eind van de 19de eeuw werden de molens vervangen door stoomgemalen, die veel meer water in één keer konden verplaatsen. Stoomgemaal Kamerik-Teylingens was in 1871 één van de eerste in het gebied rondom Woerden. Het gemaal is nu een monument. 

Dit Klompenpad begint bij Boerderij de Boerinn, Mijzijde 6 in Kamerik en is 8 kilometer lang.

Wil je deze route gaan wandelen?

Ja, graag!

Over Klompenpaden

Paden ontstaan waar mensen vaste routes volgen. Sommige paden krijgen een naam passend bij hun functie. Denk aan de vroegere kerkepaden en melkpaden.

Maar wat is dan een Klompenpad? Dat zijn wandelroutes die zoveel mogelijk over onverharde paden, boerenland en historische tracés lopen. Met deze wandelroutes dragen Landschap Erfgoed Utrecht en Stichting Landschapsbeheer Gelderland bij aan de beleefbaarheid van het landschap en de cultuurhistorie.