Klompenpad Grift en Graftenpad

Wandeltocht

Wandelen door het agrarisch gebied, langs de Laarsenberg en de Grift in het mooie buitengebied van Rhenen. Wandelen door het historische landschap van de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei. Klompen aan, rugzak op en gaan!

Het Grift en Graftenpad loopt langs het buitengebied van Rhenen. Je wandelt door een kampenlandschap met zijn onregelmatige vormen en verspreid liggende boerderijen. Bijzonder zijn ook de middeleeuwse graften op de Laarsenberg: begroeide steilranden van hellingen om erosie tegen te gaan. En niet te vergeten het Valleikanaal (Grift), dat van Rhenen naar Amersfoort loopt. Dit 15e-eeuwse kanaal werd later een belangrijk onderdeel van de Grebbelinie.

De rondwandeling begint bij Mini-Camping De Brink, Weteringsteeg 45 in Rhenen en is 12 kilometer lang.

Wil je deze route gaan wandelen?

Ja graag!

Over Klompenpaden

Paden ontstaan waar mensen vaste routes volgen. Sommige paden krijgen een naam passend bij hun functie. Denk aan de vroegere kerkepaden en melkpaden.

Maar wat is dan een Klompenpad? Dat zijn wandelroutes die zoveel mogelijk over onverharde paden, boerenland en historische tracés lopen. Met deze wandelroutes dragen Landschap Erfgoed Utrecht en Stichting Landschapsbeheer Gelderland bij aan de beleefbaarheid van het landschap en de cultuurhistorie.

Aanvullende informatie