Klompenpad Houtdijkenpad

Wandeltocht

Ontdek het mooie buitengebied van Kamerik. Wandelen door de polder, over boerenland en langs de Oude Rijn. Geniet van de slingerende rivier en de lijnrechte polders. klompen aan, rugzak op en gaan.

De Oude Rijn was ooit de noordgrens van het Romeinse Rijk. Verschillende wachttorens, versterkingen en steden werden langs dit water gebouwd. Zo ligt Woerden op de plek van het Romeinse castellum Laurium. 

De polders rondom Kamerik zijn een oase voor veel weidevogels die met uitsterven worden bedreigd. Het pad is tijdens het broedseizoen op verschillende stukken afgesloten om deze vogels rust te gunnen. 

Het Houtdijkenpad begint bij Boerderij de Boerinn, Mijzijde 6 in Kamerik. De route is 12 kilometer lang en kan gecombineerd worden met het Graveslootpad of het Teylingenpad.

Wil je deze route gaan lopen?

Ja, graag!

Over Klompenpaden  

Paden ontstaan waar mensen vaste routes volgen. Sommige paden krijgen een naam passend bij hun functie. Denk aan de vroegere kerkepaden en melkpaden. 

Maar wat is dan een Klompenpad? Dat zijn wandelroutes die zoveel mogelijk over onverharde paden, boerenland en historische tracés lopen. Met deze wandelroutes dragen Landschap Erfgoed Utrecht en Stichting Landschapsbeheer Gelderland bij aan de beleefbaarheid van het landschap en de cultuurhistorie.