Klompenpad Nederwoudsepad

Wandeltocht

Wandelen door de weilanden, landgoederen en langs delen van de Grebbelinie in de Gelderse Vallei. Ontdek het mooie buitengebied van Renswoude en Lunteren. Wandelen door het agrarisch gebied, over landgoederen, langs boerenerven en beken. Rust, kleinschaligheid en de combinatie van cultuur en natuur bepalen hier de sfeer. Klompen aan, rugzak op en gaan!

Het pad dankt zijn naam aan de buurtschap Nederwoud. Dit was onderdeel van Het Woud, een bosgebied dat zich in de Vroege Middeleeuwen uitstrekte tussen Woudenberg, Leusden en Lunteren. Bijzonder onderweg zijn de 'Plasse Percelen', die zijn genoemd naar kluizenaar Aart Plas, die de grond in bezit had. Oude eiken, glooiende dekzandruggetjes en lange houtwallen bleven hier in stand, doordat Aart Plas moderniseringen in de landbouw aan zich voorbij liet gaan.

De route start bij Camping De Grebbelinie, Ubbeschoterweg, Renswoude en is 14 km lang.

Wil je deze route gaan wandelen?

Ja graag!

Over Klompenpaden

Paden ontstaan waar mensen vaste routes volgen. Sommige paden krijgen een naam passend bij hun functie. Denk aan de vroegere kerkepaden en melkpaden.

Maar wat is dan een Klompenpad? Dat zijn wandelroutes die zoveel mogelijk over onverharde paden, boerenland en historische tracés lopen. Met deze wandelroutes dragen Landschap Erfgoed Utrecht en Stichting Landschapsbeheer Gelderland bij aan de beleefbaarheid van het landschap en de cultuurhistorie.

Aanvullende informatie