Klompenpad Nesserpad

Wandeltocht

Wandelen door de polder, over boerenland en dijken langs de Eem. Ontdek het mooie buitengebied van Eemnes. Wandelen door het open polderlandschap van Eemland. Over boerenland, dijken en langs de slingerende zomerdijk van de Eem. Klompen aan, rugzak op en gaan!

Het Nesserpad gaat onder meer over de Wakkerendijk (wacken betekent waken). Deze dijk is aangelegd rond 1340 als zeewering. De boerderijen vormen een fraai lint van historische bebouwing. Eemland kenmerkt zich door openheid, beplanting is vooral te vinden op de erven van de boerderijen. Hier staan soorten die goed tegen een drassige ondergrond kunnen, zoals wilg en els. Op het achtererf staan dikwijls knotbomenrijen, en op het voorerf kun je kleine langwerpige hoogstamboomgaarden vinden. Daarnaast is er soms een moestuin aanwezig. Boomgaard en moestuin zijn vaak omzoomd door een dichte heg, waar het vee niet door kan komen.

De rondwandeling begint bij Parkeerplaats Oude Haven (kruising Eemnesser Vaartsteeg/Wakkerendijk) in Eemnes en is 10 kilometer lang.

Wil je deze route gaan wandelen?

Ja graag!

Over Klompenpaden

Paden ontstaan waar mensen vaste routes volgen. Sommige paden krijgen een naam passend bij hun functie. Denk aan de vroegere kerkepaden en melkpaden.

Maar wat is dan een Klompenpad? Dat zijn wandelroutes die zoveel mogelijk over onverharde paden, boerenland en historische tracés lopen. Met deze wandelroutes dragen Landschap Erfgoed Utrecht en Stichting Landschapsbeheer Gelderland bij aan de beleefbaarheid van het landschap en de cultuurhistorie.