Klompenpad Netelenburchpad

Wandeltocht

Wandelen door de polder, over kavelpaden en langs de Eem. Ontdek het mooie polderlandschap van Eemland. Geniet van het weidse uitzicht! Klompen aan, rugzak op en gaan!

De route gaat langs plekken waar hofsteden staan. Die zijn er gekomen na de aanleg van de spoorlijn Amsterdam-Amersfoort in 1874. Daardoor groeide de handel, industrie en de woningmarkt in Baarn. Veel welgestelde families, grotendeels afkomstig uit Amsterdam, vestigden zich hier tijdens de zomermaanden of permanent en lieten hofsteden op terpen bouwen. Vele families die in het buitenland rijk waren geworden, kozen Baarn als hun laatste woonplek. Hier konden ze in alle rust, omgeven door de weiden en heidevelden, genieten van hun laatste levensjaren. Dat gaf Baarn de macabare bijnaam 'Het groene graf'. Een aantal huidige boerderijen zijn opvolgers van de hofsteden, waaronder Netelenburch, Wolkenberg, Grimmenstein, Bloemberg en Zonne.

Dit Klompenpad begint bij Gemaal Zeldert, vlakbij Zuidereind 35 in Baarn en is 5 kilometer lang.

Wil je deze route gaan wandelen?

Ja graag!

Over Klompenpaden

Paden ontstaan waar mensen vaste routes volgen. Sommige paden krijgen een naam passend bij hun functie. Denk aan de vroegere kerkepaden en melkpaden.

Maar wat is dan een Klompenpad? Dat zijn wandelroutes die zoveel mogelijk over onverharde paden, boerenland en historische tracés lopen. Met deze wandelroutes dragen Landschap Erfgoed Utrecht en Stichting Landschapsbeheer Gelderland bij aan de beleefbaarheid van het landschap en de cultuurhistorie.