Klompenpad Overlangbroeksepad

Wandeltocht

Wandelen over landgoederen, door essenhakhoutbosjes en houtwallen. Ontdek het cultureel erfgoed en het mooie buitengebied van Wijk bij Duurstede en Leersum. Klompen aan, rugzak op en gaan!

Onderdeel van de route is Huis Zuilenburg, net voorbij de kerk in Overlangbroek. Dit is het restant van het gelijknamige Kasteel Zuilenburg. Het is een bescheiden gerestaureerde edelmanswoning. 

Het overgrote deel van het huis is afgebroken: van de twee bouwdelen is alleen het onderste deel gehandhaafd. Het oorspronkelijke Kasteel Zuilenburg was bijna twee keer zo groot als het huidige gebouw. Het kasteel is in 1270 gesticht door de familie van Zuylen, en heeft door de eeuwen heen veel verschillende eigenaren gehad.

Dit Klompenpad begint bij Parkeerplaats Haven, Wijk bij Duurstede en is 10 of 11 kilometer lang. Let op, dit is geen rondwandeling.

 

Wil je deze route gaan wandelen?

Ja, graag!

Over Klompenpaden

Paden ontstaan waar mensen vaste routes volgen. Sommige paden krijgen een naam passend bij hun functie. Denk aan de vroegere kerkepaden en melkpaden.

Maar wat is dan een Klompenpad? Dat zijn wandelroutes die zoveel mogelijk over onverharde paden, boerenland en historische tracés lopen. Met deze wandelroutes dragen Landschap Erfgoed Utrecht en Stichting Landschapsbeheer Gelderland bij aan de beleefbaarheid van het landschap en de cultuurhistorie.