Klompenpad Snorrenhoefpad

Wandeltocht

Wandelen door weilanden, langs boerenerven en beken in de Gelderse Vallei. Ontdek het mooie buitengebied van Leusden. Wandelen door het agrarisch gebied, over landgoederen en langs boerenerven en beken. Klompen aan, rugzak op en gaan!

Het Snorrenhoefpad start tegenover hotel De Roskam aan de Hessenweg in Achterveld. De weg dankt zijn naam aan de handelaren uit het Duitse Hessen die via deze weg hun goederen vervoerden. Tapijten, potten, specerijen: de Hessen verplaatsten hun waar dikwijls in grote, brede Hessenwagens die niet in de karrensporen van gangbare wegen pasten of daarvoor te zwaar waren.

De Hessenweg is daarom dan ook aangelegd op stevige en hoger gelegen dekzandruggen die al in de ijstijd zijn ontstaan. Het is niet toevallig dat langs dit soort wegen herbergen staan, ze boden handelsreizigers een goede en veilige rustplaats. Zoals hotel De Roskam, dat al bestond in de tijd van de Hessen.

Dit Klompenpad begint schuin tegenover Café-restaurant de Roskam, Hessenweg 212, Achtervelden en is 10 kilometer lang. 

Wil je deze route lopen?

Graag!

Over Klompenpaden

Paden ontstaan waar mensen vaste routes volgen. Sommige paden krijgen een naam passend bij hun functie. Denk aan de vroegere kerkepaden en melkpaden.

Maar wat is dan een Klompenpad? Dat zijn wandelroutes die zoveel mogelijk over onverharde paden, boerenland en historische tracés lopen. Met deze wandelroutes dragen Landschap Erfgoed Utrecht en Stichting Landschapsbeheer Gelderland bij aan de beleefbaarheid van het landschap en de cultuurhistorie.