Klompenpad Teylingenpad

Wandeltocht

Ontdek het mooie buitengebied van Kamerik. Wandelen door de polder, over boerenland en langs de Kamerikse Nessen. Geniet van het veenweidegebied, het boerenland en de rust. Klompen aan, rugzak op en gaan.

Het Oortjespad was vroeger een kerkepad. Kerkepaden 'ontstonden' als er geen weg naar de kerk was en mensen de kortste wandelroute naar de kerk namen. De meeste bewoners van Kamerik waren sinds de reformatie hervormd. Daarom bezochten de rooms-katholieke inwoners van Kamerik lange tijd de schuurkerk in Teckop. Uiteindelijk bouwden de rooms-katholieken op 2 kilometer van Kamerik een eigen kerk. Dat was de voorganger van de huidige Hippolytuskerk.

De polders van Kamerik zijn een belangrijk gebied voor weidevogels die met uitsterven worden bedreigd. Wandelaars en broedende weidevogels gaan echter niet samen. Om de vogels te beschermen worden de paden tijdens het broedseizoen afgesloten. Bekijk de website van Klompenpaden voor actuele wijzigingen in de route.

Het Teylingenpad begint bij het TOP Oortjespad in Kamerik. De route is 15 kilometer lang.

Wil je deze route wandelen?

Graag!

Over Klompenpaden  

Paden ontstaan waar mensen vaste routes volgen. Sommige paden krijgen een naam passend bij hun functie. Denk aan de vroegere kerkepaden en melkpaden. 

Maar wat is dan een Klompenpad? Dat zijn wandelroutes die zoveel mogelijk over onverharde paden, boerenland en historische tracés lopen. Met deze wandelroutes dragen Landschap Erfgoed Utrecht en Stichting Landschapsbeheer Gelderland bij aan de beleefbaarheid van het landschap en de cultuurhistorie. 

Meer over deze regio

De Venen