Klompenpad Vredelandsepad

Wandeltocht

Ontdek het mooie buitengebied van Vreeland. Wandelen over boerenland, langs verdwenen buitenplaatsen en de Vecht. Klompen aan, rugzak op en gaan!

Deze route is omringd met water, met aan de ene kant het Amsterdam Rijnkanaal en rivier de Vecht aan de andere kant. De Vecht heeft een groot aandeel in zowel de Oude als de Nieuwe Hollandse Waterlinie (19de en 20ste eeuw). Forten, inundatiesluisjes en groepsschuilplaatsen zijn elementen in het landschap die hier aan herinneren. Evenals diverse kazematten die aan de overkant van de rivier liggen. De Waterlinie was een defensiesysteem waarbij grote delen land onder water werden gezet. Te laag om in te varen, te hoog om doorheen te waden. In 1874 werd besloten tot de aanleg van een extra beveiliging van de hoofdstad: de Stelling van Amsterdam. De Vecht valt samen met het tracé van de Stelling en de beide andere linies.

Dit Klompenpad begint bij Dorpshuis Vreeland, Fetha 16 in Vreeland en is 11 kilometer lang.

Broedseizoen: de route is in verband met het broeden van de weidevogels gesloten tussen 15 maart en 15 juni. In die maanden is het verboden de route te lopen.

Wil je deze route lopen?

Graag!

Over Klompenpaden

Paden ontstaan waar mensen vaste routes volgen. Sommige paden krijgen een naam passend bij hun functie. Denk aan de vroegere kerkepaden en melkpaden.

Maar wat is dan een Klompenpad? Dat zijn wandelroutes die zoveel mogelijk over onverharde paden, boerenland en historische tracés lopen. Met deze wandelroutes dragen Landschap Erfgoed Utrecht en Stichting Landschapsbeheer Gelderland bij aan de beleefbaarheid van het landschap en de cultuurhistorie.