Klompenpad Vuylcoppad

Wandeltocht

Ontdek het mooie buitengebied van Schalkwijk. Wandelen langs forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, door weilanden, en langs een lint van boerderijen. Klompen aan, rugzak op en gaan.

Het Vuylcoppad loopt ook langs het oudste gebouw van Schalkwijk: de woontoren van ridderhofstad Vuylcoop. Deze werd waarschijnlijk rond 1300 gebouwd. Het verhaal gaat dat Vuylcoop ‘slechte koop’ betekent. Dat zou op zich kunnen passen, want van de ridderhofstad is inmiddels alleen de woontoren bewaard gebleven. Het is echter waarschijnlijker dat de oorsprong van de naam meer te maken heeft met het proces van ontginning rond 1130. Een cope was een ontginningsgebied, en dit gebied was vanwege de lage ligging moeilijk te ontginnen. Zo zou de naam Vuylcoop zijn ontstaan. 

Dit Klompenpad begint bij het TOP Eiland van Schalkwijk, Provincialeweg 1 in Schalkwijk en is 8 kilometer lang. 

Wil je deze route gaan wandelen?

Ja, graag!

Over Klompenpaden

Paden ontstaan waar mensen vaste routes volgen. Sommige paden krijgen een naam passend bij hun functie. Denk aan de vroegere kerkepaden en melkpaden.

Maar wat is dan een Klompenpad? Dat zijn wandelroutes die zoveel mogelijk over onverharde paden, boerenland en historische tracés lopen. Met deze wandelroutes dragen Landschap Erfgoed Utrecht en Stichting Landschapsbeheer Gelderland bij aan de beleefbaarheid van het landschap en de cultuurhistorie.