Klompenpad Zeldertsepad

Wandeltocht

Wandelen door de polder, over boerenland en langs de Grebbelinie in het buitengebied van Amersfoort. Ontdek het mooie buitengebied van Hoogland. Wandelen door het agrarisch gebied: langs boerenerven en weilanden. Geniet van het weidse uitzicht, de rust en de combinatie van cultuur en natuur. Klompen aan, rugzak op en gaan!

Het Zeldertsepad loopt langs de Grebbelinie. De route gaat onder meer langs boerderij Hoogerhorst, die net als de meeste boerderijen op een hoger gelegen delen in het landschap ligt. Bij veel boerderijen is deze hogere ligging terug te zien in de namen die eindigen op -horst of -berg. Ook de naam Hoogland verwijst naar de hoger gelegen dekzandgronden die vroeger bewoond waren.

De route loopt ook langs de Zeldertseweg, waar interessante archeologische vondsten zijn gedaan. Zo zijn er laat-middeleeuwse bewoningsresten aangetroffen, en zelfs restanten van vuursteenafslagen uit de midden en late steentijd (8800-2000 voor Chr.). 

Dit Klompenpad begint bij Boerderij de Pol, Zeldertseweg 73, Hoogland en is 9 kilometer lang. 

Wil je deze route gaan wandelen?

Graag!

Over Klompenpaden

Paden ontstaan waar mensen vaste routes volgen. Sommige paden krijgen een naam passend bij hun functie. Denk aan de vroegere kerkepaden en melkpaden.

Maar wat is dan een Klompenpad? Dat zijn wandelroutes die zoveel mogelijk over onverharde paden, boerenland en historische tracés lopen. Met deze wandelroutes dragen Landschap Erfgoed Utrecht en Stichting Landschapsbeheer Gelderland bij aan de beleefbaarheid van het landschap en de cultuurhistorie.