Klompenpad Zoddenpad

Wandeltocht

Ontdek het mooie buitengebied van Tienhoven en Westbroek. Wandelen over laagveen, door bos en boerenland op de grens van polderland en de Utrechtse Heuvelrug. Geniet van het afwisselende landschap, de rust en de historische sporen die de mens in het landschap heeft achtergelaten. Klompen aan, rugzak op en gaan!

Het Zoddenpad gaat door het buitengebied van Tienhoven en Westbroek. Het pad dankt zijn naam aan de Westbroekse Zodden, zodde betekent laag en moerassig land. Een moerasbos ontstond daar weer toen de behoefte aan turf omstreeks 1910 afnam, de natuur kon weer haar gang gaan. 

In dit waterrijke gebied hebben verschillende scheepswerven gelegen. Van een van die werven zijn de restanten onderweg goed te zien. Ook passeer je wipmolen De Trouwe Wachter. Onderduikers konden aan de stand van de wieken zien of de kust veilig was. Molenaar Adrie van Garderen zette de wieken van de molen in Tienhoven in de rouwstand als er een razzia aan dreigde te komen. Die informatie kreeg de molenaar van de dokter in het dorp. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kreeg deze molen dan ook niet voor niets de naam De Trouwe Wachter.

Dit Klompenpad start bij het Streekmuseum Vredegoed en is 13 kilometer lang.

 

Wil je deze route gaan wandelen?

Graag!

Over Klompenpaden

Paden ontstaan waar mensen vaste routes volgen. Sommige paden krijgen een naam passend bij hun functie. Denk aan de vroegere kerkepaden en melkpaden.

Maar wat is dan een Klompenpad? Dat zijn wandelroutes die zoveel mogelijk over onverharde paden, boerenland en historische tracés lopen. Met deze wandelroutes dragen Landschap Erfgoed Utrecht en Stichting Landschapsbeheer Gelderland bij aan de beleefbaarheid van het landschap en de cultuurhistorie.