Bekijken

Voorafgaand aan de aanleg van een fietstunnel op de verkeerskruising Doornseweg - Dodeweg West - Laan 1914 heeft het Centrum voor Archeologie van de Gemeente Amersfoort in 2010 vier grafheuvels met kringgreppels en wat bewoningssporen opgegraven. De heuvellichamen die oorspronkelijk binnen de greppels hebben gelegen, zijn niet aangetroffen; het terrein was grotendeels afgetopt waardoor deze zijn verdwenen. Alleen de greppels zijn bewaard en hieruit kwamen aardewerkvondsten die in de Late Bronstijd-Vroege IJzertijd worden gedateerd. Behalve de kringgreppels zijn ook een groot aantal paalsporen gevonden. In totaal kunnen 14 paalsporen met zekerheid aan een houten huis worden toegeschreven. Een viertal andere sporen heeft naar alle waarschijnlijkheid een klein bijgebouw gevormd. Beide structuren worden aan de hand van aardewerkvondsten tussen de Midden IJzertijd en de Romeinse Tijd gedateerd.

meer