Bekijken

Onder het pand Muurhuizen 45 is aan de straatzijde een stukje van de stadsmuur blootgelegd, die zich, zoals dat bij eerdere waarnemingen ook al geconstateerd is, ter plaatse van de voorgevel van de tegenwoordige muurhuizen bevonden. Op ruim 7 meter vanaf de straatzijde bevond zich de zware en zeer diep gefundeerde achtermuur (baksteenformaat 23x12x6) van het oorspronkelijke Muurhuis op deze plaats. Achter deze muur bevond zich tot op grote diepte een zwart zandig pakket met scherven: de aangeplemte binnenste gracht. In de achtermuur is al bij de bouw een afvoer voor afval gemaakt naar de gracht toe. Daaronder bevond zich een concentratie scherven en afval, daterend rond 1400. Omdat wordt aangenomen, dat de Muurhuizen pas gebouwd zijn , nadat de eerste stadsmuur in de loop van de 15e eeuw haar functie verloor, is dit een opmerkelijke vroege datering voor een muurhuis.

meer