Bekijken

In 2005 is de bouw van een appartementencomplex met winkels aan Achter de Arnhemse Poortwal 39- 59 voorafgegaan door archeologisch onderzoek. De oudste sporen die zijn aangetroffen, zijn van een boerderij uit de 13de eeuw, die loodrecht op de Arnhemsestraat lag. In dezelfde periode is een drietal sloten gegraven die voor de ontwatering van het terrein hebben gezorgd en als perceelssloot dienst hebben gedaan. De sloten deelden het terrein op in drie verschillende percelen en waren op de Arnhemsestraat gericht. Uit de daarop volgende eeuwen zijn geen duidelijk resten van huizen of gebouwen gevonden, maar wel veel indirecte aanwijzingen voor bewoning: een aantal waterputten, afvalkuilen en beerputten. Een 17de-eeuwse houten waterput had onder het grondwater een houten ton. Deze was gevuld met aardewerk, glasscherven, een complete kleipijp, grote fragmenten van borden, een gave pispot en wat kleine glaskraaltjes. De put zat verder vol met beer: de waterput is na gebruik duidelijk als beerput (latrine) in gebruik genomen.

meer