Terug naar Zoekresultaten

Bekijken

Voor een nieuw te bouwen groot appartementencomplex mét parkeerkelder aan de Sint Andriesstraat werd het voormalige Sint Elisabeth Gasthuis op de voorgevel na gesloopt. Het terrein, van oudsher bekend als de 'Glashorst', is door de aanleg van de tweede stadsmuur pas in de 15e eeuw binnen de stad is komen te liggen en uit die tijd dateren ook de veel van de bewoningssporen die bij het archeologisch onderzoek aan het licht zijn gekomen. Er zijn echter ook een aantal sporen aangetroffen van vóór die tijd. Er werd een oude uit het zuidoosten komende waterloop aangetroffen, de oever ervan was voorzien van beschoeiing van tussen paaltjes geplaatste takkenbossen. De oude waterloop is in feite de Flierbeek, zoals die vroeger, vóór het aanleggen van de tweede stadsmuur, tot aan de Zuidsingel heeft gelopen. Aan de kant van de Herenstraat streken in de 14e eeuw de 'zusters van het Gemene Leven' neer en stichtten hier het Sint Agnesklooster. Vooruitlopend op de uitbreiding van de stad en bouw van de tweede stadsmuur is de Flierbeek aan het einde van de 14de eeuw omgeleid tot in de tweede grachtgordel en het deel dat binnen de stad zou komen te liggen werd gedempt. Rond diezelfde tijd heeft de de stad enige rampspoed te verduren gehad: een dikke zandafzetting (plaatselijk bijna ½ meter dik) is ontstaan tijdens een flinke overstroming en overdekt dit hele terrein. Het overstromingspakket is in opgravingen meerdere malen aangetroffen langs de zuidoostkant van de stad, tussen eerste en tweede stadsmuur (zie Koestraat en Grote Haag). Opvallen is dat zich in dit overstromingspakket ook een grote hoeveelheid prehistorische aardewerkfragmenten en vuurstenen werktuigjes bevinden, uit verschillende periodes. Aangezien het zachte aardewerk nauwelijks is afgerond kan het niet van ver komen. Hoogstwaarschijnlijk is door de overstroming een nabijgelegen en in de prehistorie bewoonde zandkop of dekzandrug weggespoeld en hier weer afgezet.

meer