Bekijken

Sloop- en nieuwbouwplannen op de hoek Kreupelstraat en Achter de Kamp bood de gelegenheid tot archeologisch onderzoek. Het terrein bleek in de Middeleeuwen al bewoond en wel vanaf de 13de eeuw. Bij de paalsporen van een houten boerderij uit de 13de en 14de eeuw bevond zich ook een waterput met een wand van plaggen. De locatie heeft een duidelijk agrarische bestemming, het lag in deze periode ook nog buiten de stadsmuur van het jonge Amersfoort. Met de komst van de tweede stadsmuur, waarmee het terrein binnen de stad is komen te liggen,verschijnt in de 15de eeuw ook de eerste stedelijke bewoning aan de Kreupelstraat: een lange, forse muur van baksteen, parallel aan de Kreupelstraat, vormde de zijgevel van een groot huis dat met de voorzijde aan de Kamp lag. De vondsten uit de 15de en begin 16de eeuw wijzen op een welgesteld huishouden, want het bevat onder meer twaalf glazen bekers, die voor de 15de eeuw een vrij luxueus artikel waren. In de 17de en 18de eeuw vormde deze zijgevel de achtergevel van kleine huisjes die met hun voorgevel aan de Kreupelstraat lagen. Gezien de bijbehorende vondsten, lag de welstand van de bewoners aanzienlijk lager. In de tijden daarna is dezelfde muur - inmiddels behoorlijk oud en verzakt - weer gebruikt om nieuwe dwarsmuurtjes en keldertjes tegen aan te bouwen. Leuke vondsten zijn twee puntneuskruiken: steengoed kannetjes met de afbeelding van een gezicht met een puntig neusje.

meer