Bekijken

Ter herinnering aan Freule Christine de Bosch Kemper (1840-1924) is een jaar na haar overlijden een bank geplaatst langs de Utrechtseweg. De freule was ervan overtuigd dat alleen goed onderwijs vrouwen economisch zelfstandig zou maken. In 1880 kwam zij in Amersfoort wonen en gaf in haar huis gratis onderwijs aan verarmde meisjes uit de hogere kringen. Van de erfenis van haar moeder richtte ze een fonds op voor meisjes die geld nodig hadden voor hun opleiding. Het initiatief voor de bank kwam van enkele Amersfoorters, die de overige inwoners van de stad opriepen hieraan bij te dragen door het invullen en retourneren van een postwissel uit de krant. Vanaf de bank, vervaardigd door NV Goedewaagen's Aardewerkfabrieken Gouda, had men een prachtig uitzicht over de stad.

meer