Bekijken

Waar nu de Sint-Joriskerk staat, is in de 12de eeuw een bisschoppelijk hof gesticht. Bij dit hof hoorde een kapel, die waarschijnlijk gewijd was aan 'heilige Joris'. In 1248 werd de kapel vervangen door een Romaanse zaalkerk, die later is verbouwd tot gotische kruiskerk. In 1337 werd de Sint-Joriskerk tot kapittelkerk verheven. Van het begin van de 15de eeuw tot 1534 werd de kerk uitgebreid tot een driebeukige hallenkerk, waarbij de (wacht)toren uit 1190 werd ingesloten. Sinds 1579 (met enkele onderbrekingen) is de Sint-Joriskerk in protestantse handen. De Middeleeuwse schilderingen werden overschilderd, maar zijn veertig jaar geleden gerestaureerd. Andere bijzonderheden in de kerk zijn een zeldzaam en rijk versierd oxaal (afsluiting tussen het koor en het middenschip) uit circa 1480, het schilderij 'Het Laatste Oordeel' van Jacob van Campen (1653), het grafteken van Jacob van Campen en een orgel uit 1845 gemaakt door C.F.A. Naber. Boven het gotische ingangsportaal bevindt zich de chirurgijnskamer, waar sinds de 17de eeuw het chirurgijnsgilde vergaderde. In 2010-2011 werd de Sint-Joriskerk opnieuw gerestaureerd, onder meer doordat de historische eiken kapconstructies werden aangetast door de bonte knaagkever, waardoor kapverbindingen losraakten en de samenhang verloren dreigde te gaan. Bekijk voor meer informatie de video. Op 8 december 2011, ter afsluiting van de restauratie, werd een borstbeeld van Jacob van Campen onthuld, gemaakt door beeldhouwer Ton Mooij. Zie ook 'Ingezonden'.

meer