Bekijken

De Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming, beter bekend als Elleboogkerk, is in 1783 gebouwd voor één van de vier katholieke staties (een parochie in een missiegebied) in Amersfoort. Na de Reformatie in 1580 waren de katholieke kerken overgegaan in protestantse handen. Katholieke erediensten waren verboden, maar werden gedoogd. Pas ruim 100 jaar later mochten de katholieken weer kerken bouwen, onder de voorwaarde dat de gebouwen er niet als een kerk uitzagen. De Elleboogkerk, een driebeukige hallenkerk, moest op een huis lijken met hoog geplaatste ramen. Pas in 1796 werden alle kerkgenootschappen voor de wet gelijk en konden de katholieken weer vrij bouwen. De Elleboogkerk kreeg kort daarop, in 1820, een nieuwe voorgevel met een vooruitspringende toren. De neoclassicistische stijl met zuilen, pilasters en een driehoekig fronton was toen zeer in de mode. Tot 1963 bleef de Elleboogkerk een parochiekerk. Daarna vestigde architect Joost van de Grinten zich in het pand. In 1998 is het kerkgebouw opgeknapt en kreeg het een nieuwe functie als Armandomuseum. Helaas is in 2007 een groot deel van het gebouw en de collectie verbrand.

meer