Bekijken

Een van 's werelds beroemdste schilders kwam uit Amersfoort: Piet Mondriaan (1872-1944). Hij is geboren aan de Kortegracht 11, als zoon van de hoofdonderwijzer van de naastgelegen Christelijke Nationale school. Mondriaans eerste werk was figuratief, maar werd steeds abstracter en geometrischer. Zeer vernieuwend waren zijn zuiver constructivistische schilderijen. Mondriaan was medeoprichter van tijdschrift De Stijl, waarin kunstenaars en architecten discussieerden over de rol van de kunst in de maatschappij. Hij heeft gewerkt en gewoond in Parijs vanaf 1912,met onderbrekingen o.a. door de oorlog die uitbrak terwijl hij in Nederlands Indië verbleef op dat moment.Mondriaan wordt beschouwd als een pionier van de abstracte kunst en zijn werk inspireert vele architecten en ontwerpers. Zijn geboortehuis is sinds 1989 een documentatiecentrum en van2001 tot 2009 ook museum voor constructieve en concrete kunst.Op de benedenverdieping in het Mondriaanhuis wordt aandacht geschonken aan de persoon en kunstenaar Piet Mondriaan, zoals in De Wereld van Pieter Cornelis, een biografische tentoonstelling in het voormalig schoollokaal aan de Kortegracht. In De Schatkamer zijn in wisselende samenstelling vroege werken van Mondriaan te bezichtigen.Zijn Parijse Atelier aan de Rue du Départ 26 is op ware grootte gereconstrueerd en te bezoeken.Op de bovenverdiepingen komen in wisselende tentoonstellingen kunstenaars aan bod die in zijn lijn verder zijn gegaan.

meer