Bekijken

In 1259 schonk de bisschop van Utrecht, Hendrik van Vianden, Amersfoort stadsrechten. De stad kreeg een eigen bestuur en bijzondere rechten en privileges, zoals het marktrecht, het tolrecht en het recht om verdedigingswerken aan te leggen. Het belangrijkste was de eigen rechtspraak: burgers werden berecht door een rechtbank van 'gelijken' en niet langer door de landsheer. Het bestuur van de stad zetelde tot 1823 op de Hof. Het oudste gedeelte van het stadhuis was een vierkant, torenachtig gebouw uit circa 1300, waar een bordes en een galerij tegenaan zijn gezet. Vanaf de galerij werden aankondigingen gedaan en konden de bestuurders de terechtstellingen op de Hof bekijken. In 1536 werd het stadhuis uitgebreid met een schepenbank (gerechtsgebouw). Dit gebouw had een hoge gevel met walviskaak en werd Nieuw Schonevelt genoemd. Het stadhuis is in 1823 verkocht en kort daarna gesloopt omdat het in zo'n vervallen staat verkeerde. De straatnaam Achter het Oude Stadhuis herinnert nog aan het stadhuis.

meer