Bekijken

De Bloemendalse Binnenpoort heette oorspronkelijk de Havickerpoort, genoemd naar het Havik, de binnenhaven van het oude Amersfoort. De weg door de poort leidde naar Hoogland en liep door het gebied Bloemendal, direct buiten de poort. Vandaar de naam Bloemendalsepoort. De Havickerpoort was een zware vierkante toren met een onderdoorgang. Gezien het aangetroffen baksteenformaat is de toren aan het einde van de 13de eeuw gebouwd, kort na de stadsrechtverlening. Omstreeks 1425 raakte de poort buiten gebruik door de aanleg van de nieuwe Bloemendalsebuitenpoort in de tweede stadsmuur. Toch heeft de poort nog tot 1660 in de stad gestaan: zo is de poort nog goed te zien in 1657 op de stadsplattegrond van Janssoinius / De Wit. Het enige wat nog rest is de straatnaam ter plekke, Bloemendalse Binnenpoort.

meer