Bekijken

De Sint-Aegtenkapel is het enige restant van een katholiek vrouwenklooster dat hier vanaf 1399 heeft gestaan. Het klooster ontstond uit de Moderne Devotie, een hervormingsbeweging binnen de katholieke kerk. Het klooster bezat een groot stuk grond van het Spui tot de Bloemendalsestraat. De kapel dateert uit circa 1410 en werd in 1463 tot dubbelkapel verbouwd. Voortaan zaten de kloosterlingen boven en de gewone burgers beneden tijdens de dienst. Waar de halve tussenverdieping heeft gezeten is nu nog te zien in de glas-in-loodvensters. Na de Reformatie in 1580 werd de uitoefening van de katholieke eredienst verboden (maar wel gedoogd) en mochten de kloosters geen nieuwe leden meer aannemen. In 1637 overleed de laatste non. De kapel kreeg verschillende functies. In 1622 vestigde zijdewever Henrick te Hert zich in de kapel. Amersfoort kende toen een bloeiende textielindustrie. Het spinnen en weven van de wol werd als huisnijverheid uitgevoerd; de bewerking tot laken en het verven gebeurde in de stad. Ruim een eeuw later gebruikte de familie Cohen de kapel als opslagplaats voor tabak, een andere belangrijke nijverheid in de stad.

meer