Bekijken

De Rodetorenpoort lag in de eerste stadsmuur aan de zuidzijde van de Langestraat. De weg onder de poort liep naar Leusden en Utrecht. Gezien het aangetroffen baksteenformaat is de poort aan het einde van de 13de eeuw gebouwd, kort na de stadsrechtverlening. Omstreeks 1425 raakte de poort buiten gebruik door de aanleg van de tweede stadsmuur en is voor 1560 afgebroken. Op de stadsplattegrond van Jacob van Deventer uit ca 1560 is de Rodetorenpoort niet meer te zien. De poortfunctie is in de tweede stadsmuur overgenomen door twee stadspoorten, de Utrechtsepoort aan de weg naar Utrecht en de Slijkpoort aan de weg naar Leusden en Arnhem. Langestraat 9 is het muurhuis dat naast de Rodetorenpoort heeft gelegen.

meer