Bekijken

Aan het einde van de Kamp lag tot 1838 de Kamperbuitenpoort. Het laat-16de-eeuwse bolwerk voor de poort werd in 1965 afgegraven. De naam is afgeleid de Kamp, het gebied tussen de eerste en de tweede stadsmuur aan de weg naar Zwolle. De poort was kort na 1380 gebouwd, toen in het noordoosten was begonnen met de aanleg van de nieuwe stadsmuur. Het was een rechthoekige toren met een doorgang. De hoofdpoort was verbonden met een voorpoort op de singel tussen de twee stadsgrachten. Omstreeks 1600 werd naar ontwerp van vestingbouwer Adriaen Anthonisz een aarden bolwerk opgeworpen en kwam de voorpoort op het bolwerk te staan. Begin 1838 werd de Kamperbuitenpoort afgebroken. Het water tussen het bolwerk en de stad werd gedempt, het oude bolwerk werd bebouwd en beplant. In 1965 werden bij de aanleg van een nieuwe Kampbrug ook de resten van de oude Kamperbuitenpoort opgegraven.

meer