Bekijken

De aarden wal en de stadsmuur aan de Sint Annastraat geven een goed beeld van de situatie na 1560. Toen werd aan de binnenzijde van de stadsmuur een aarden wal opgeworpen. De aarden wal versterkte de stadsmuur, die door de toegenomen vuurkracht van kanonnen in het midden van de 16de eeuw niet langer weerstand kon bieden aan kanonskogels. Vanaf 1657 tot 1935 stonden buiten de stadsmuur hooibergen, die hoorden bij stadsboerderijen. Na een stadsbrand in 1657 mochten ze in verband met brandgevaar niet langer in de stad staan. Toegang tot de hooibergen was er via de Coninckspoort, die in 1658 werd aangelegd en in 1842 afgebroken. De muur bleef toen staan, omdat er bedrijfjes tegen aan waren gebouwd. In 1934 stortte een deel van de stadsmuur in, maar werd weer hersteld. Een nieuwe restauratie volgde in 1973-1978 en in 2009 wordt de stadsmuur bij de Sint Annastraat, inmiddels een rijksmonument, opnieuw gerestaureerd.

meer