Bekijken

Op de plaats van de Bloemendalsebuitenpoort verrees omstreeks 1840 een accijnshuisje, voor het innen van de stedelijke belastingen. Ook is het laat-16de-eeuwse bolwerk voor de poort duidelijk zichtbaar. De Bloemendalsebuitenpoort werd kort na 1380 min of meer gelijktijdig met de stadsmuur hier ter plaatse gebouwd. Het was een eenvoudige rechthoekige hoofdpoort en een voorpoort op de singel tussen de twee stadsgrachten. Eind 16de eeuw werd volgens het plan van Adriaen Anthonisz uit 1594 voor de poort een driehoekig aarden bolwerk opgeworpen. De nieuwe voorpoort uit 1588 stond nu op het bolwerk en was door muren met de hoofdpoort verbonden. In 1652 werd ook de hoofdpoort vernieuwd. Eind 17de eeuw had het bolwerk zijn defensieve functie verloren en werd in gebruik genomen als joodse begraafplaatsen.

meer