Bekijken

Rond de haven bij de Koppelpoort ontwikkelde zich in de 19de en 20ste eeuw een industriegebied. Rohm en Haas begon in 1885 als een blekerij in het gebouw Eemzicht, dat vroeger een buitenhuis was. Het bedrijf is diverse malen uitgebreid, verkocht en van productie veranderd: er werden chemische producten als zeep en lijm gemaakt. Rohm en Haas produceerde er kleefstoffen tot 2002. Nuis er creatieve industrie in de gebouwen. De naastgelegen fabriek van de nv Maatschappij voor Waschverwerking Erdal staat er sinds 1936. Het gebouw was toen zeer modern. Een brochure uit 1936 zegt: Het gehele complex bestaat uit staal-, beton-, steen- en glasconstructie, zoodat overal volop zon, licht en frissche lucht is". Erdal maakte onder meer Tana schoencrème, Duc schuurpoeder, Peli wrijfwas en Erdalin kachelpasta.Hierna werd er tandpasta geproduceerd. Elders op de Kleine Koppel vestigde zich in 1881 de firma Gerritsen, groothandel in granen en veevoeders. Aan de overkant van de haven staat pakhuis d'Eersteling uit 1904. Eigenaar Van Vollenhoven handelde onder meer in koloniale waren en graan en kreeg zijn goederen per schip aangeleverd. Even verderop stonden de veevoedersilo's van COVA uit 1938.

meer