Bekijken

De boerderij van het Centrum voor Natuur- en Milieu-educatie (CNME) hoorde vroeger bij een proefboerderij. In 1938 vestigde het Instituut voor Moderne Veevoeding 'De Schothorst' zich op landgoed Schothorst. Het instituut deed onderzoek naar de kwaliteit van mengvoeders voor vee. De productie van mengvoeders was na 1930 toegenomen, maar werd door veel boeren nog gewantrouwd. Op het terrein werden ook boerderijen en stallen gebouwd om verschillende vormen van intensieve veehouderij te testen. Er werden varkens, schapen, koeien, kippen, eenden en kalkoenen gefokt. In 1978 trok het Instituut weg. In een van de boerderijen is nu het CNME gehuisvest. Het gebied direct rond de boerderij heeft nog steeds een (natuurvriendelijke) agrarische functie: te midden van weilanden met geiten, schapen en runderen is een middeleeuwse boerderij gereconstrueerd.

meer