Bekijken

De beek de Laak is al rond 1200 vergraven tot een kanaal dat begint in Nijkerkerveen. Via het kanaal werd het water uit deze veenontginning afgevoerd naar het Nijkerkernauw bij de Zuiderzee. Daarnaast was de Laak van oudsher de grens tussen het gebied van de bisschop van Utrecht en dat van de hertog van Gelre. Tegenwoordig is het kanaal nog steeds een grens, namelijk tussen de provincies Utrecht en Gelderland. De Laak heeft zijn naam gegeven aan een nieuwbouwwijk in Vathorst, waar het water een belangrijke rol speelt. De wijk wordt door de Laak met de Randmeren verbonden en is daarom ontworpen als een moderne Zuiderzeestad. Vertakkingen van het kanaal vormen bevaarbare grachten en er komen haventjes en veel bruggen. De helft van de huizen staat aan het water.

meer