Bekijken

In 1914 werd tussen de toenmalige Parallelweg en de Puntenburgerlaan een 'rosarium' of rozentuin aangelegd. De rozen werden aangeboden door de 'Vereniging ter bevordering van de rozenteelt (Nos jungunt rosae; ons binden de rozen)'. Na 1945 werd dit 'rosarium' de speeltuin 'Irene'. Ook die is al lange tijd verdwenen.

meer