Bekijken

In de jaren '70 moest ik vanuit mijn woonplaats Harderwijk met de eerste trein naar dit gebouw om mij te laten keuren voor de militaire dienst. In het jaar dat ik 18 werd. Na de medische keuring kon ik nog deelnemen aan een 'morse-klasje', maar na de eerste ronde lag ik eruit (het ging te snel). Ik werd goedgekeurd. Maar ik was van lichting 1976 en jarig in één van de drie laatste maanden. Ik kreeg in dat jaar bericht dat ik niet meer nodig was. Er was een overschot aan dienstplichtigen ('babyboomers'). Later kreeg ik nog bericht dat ik eventueel nog iets voor het Vaderland kon betekenen bij de Bescherming Bevolking (B.B.). Maar ik heb daarna nooit meer iets gehoord.

meer