Bekijken

Het eerste station (Amersfoort NCS) werd geopend op 20 augustus 1863. Het lag aan de toen geopende Centraalspoorweg (Utrecht - Amersfoort - Zwolle) van de Nederlandsche Centraal-Spoorweg-Maatschappij (NCS). Het lag ten oosten van het huidige station. Op 10 juni 1874 kwam de verbinding naar Hilversum - Amsterdam (Gooilijn) in gebruik, op 15 mei 1876 werd deze verlengd naar Apeldoorn - Zutphen. Dit was de Oosterspoorweg van de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij (HSM). Op 18 februari 1886 werd ook de spoorlijn Kesteren - Amersfoort geopend, waardoor er een nieuwe HSM-verbinding Amsterdam - Amersfoort - Nijmegen mogelijk werd. Omdat deze lijn komende vanuit Amsterdam al vóór de stad aftakte, was het noodzakelijk aan deze lijn een tweede station (Amersfoort Staat) te openen. Om toch een overstap te kunnen bieden tussen de verschillende lijnen en maatschappijen werd een extra halte Amersfoort aansluiting geopend. Om een einde te maken aan deze onpraktische situatie van drie stations op korte afstand, werd in 1901 op de huidige locatie een nieuw stationsgebouw van de HSM, naar een ontwerp van D.A.N. Margadant, in gebruik genomen. Ook de treinen van de NCS gingen hiervan gebruikmaken. Het stationsgebouw werd in 1997 door nieuwbouw vervangen. De oude bebouwing op het tweede perron bleef gehandhaafd. Er kwam een nieuw derde eilandperron bij en een achteringang aan de zijde van het Soesterkwartier.

meer