Bekijken

Architect: Riele, W. ter Functie: Kerk R.K.-kerk gelegen in wijk met volkswoningbouw en middenstandswoningen. Verticale bouwmassa op rechthoekige plattegrond verdeeld in schip en twee zijbeuken besloten door koor geflankeerd door kapel en sacristie. Ter hoogte van transept uitbouw voor nevenruimten. Schip met twee bouwlagen, kruisgewelven en zadeldak, terwijl beuken één bouwlaag hoog zijn die worden besloten door lessenaarsdaken. Asymmetrische voorgevel met links hoge toren met spits en kruis, terwijl rechts naast ingangsportaal kleinere traptoren is ontworpen. Geheel rechts in voorgevel kapel. Steunberen, spitsboogvensters. Rechts pastorie, twee bouwlagen op rechthoekige plattegrond en schilddak, daterend uit 1920. Parochiezaal? Motivering Kerk oriëntatiepunt in wijk door bouwmassa, relatie met volkswoningbouw in verband met opdrachtgever. Goed voorbeeld van Neogotiek in Amersfoort. Een van de eerste panden in deze wijk. IJzeren hekwerk als erfafscheiding eveneens van betekenis.

meer