Bekijken

Architect: Klijnstra, M.J. Functie: Woonhuis Vertikale bouwmassa gelegen tussen bomen aan laan die wordt gekenmerkt door op redelijke afstand tot elkaar staande villas's en buitenwoonhuizen. Herenhuis op rechthoekige plattegrond met lange zijde evenwijdig aan weg en besloten door schilddak met nok eveneens evenwijdig aan weg. Symmetrische indeling voorgevel met hoekrisalieten besloten door schilddak met nok haaks op gevel. Onder overstekende kap van risalieten erkers met twee bouwlagen. In middenpartij bevindt zich ingang met zuilen in rondboogportiek. Rollaag met aanzetten en sluitstenen. Twee dakkapellen met segmentvormige bekroningen accentueren middenpartij. Rechthoekige vensters met bovenlicht, strekken, aanzetten en sluitsteen. Motivering Pand door bouwmassa en bouwtype goed passend in karakter van Koningin Wilhelminalaan. Architectuur toont verwantschap met het werk van J.W. Hanrath. Op bouwtekening werd dakpartij gekenmerkt door hoge schoorsteen.

meer