Bekijken

Functie: BoerderijIn buitengebied gelegen boerderij, bereikbaar via insteekweg. Witte, horizontale bouwmassa op rechthoekige plattegrond, één bouwlaag besloten door pannen zadeldak met lage dakvoet. Zwarte plint. Asymmetrische voorgevel: voordeur met levensboom in bovenlicht. Links zes-ruits schuifvenster en rechts zes-ruits draairaam met luiken. Venster in topgevel. Muurankers. Enkele vensters en deuren in rechter zijgevel, die evenals voorgevel is gepleisterd. Achtergevel voorzien van een horizontale, houten betimmering, waarin rechthoekige, dubbele deuren zijn opgenomen. Linker zijgevel is ongepleisterd; baksteen op plint met drie houten deuren in achtergedeelte. Onlangs serre tegen voorgevel geplaatst. Makelaar in achtergevel.MotiveringVermoedelijk een van oudste boerderijen in buitengebied, goed passend in beeld Hoevenlandschap. Architectuur nog gaaf, waarbij zeer lage dakvoet karakteristiek is, terwijl ook de detaillering nog aanwezig is. Insteekweg kenmerkend voor Hoevenlandschap.Rapport SHBO 2003:Datering: XVII?Boerderij in het land gelegen, opgetrokken in baksteen op langgerekte plattegrond onder zadeldak gedekt met Oudhollandse pannen. De voorgevel kent een a-symmetrische indeling met rechts van het midden de voordeur met bovenlicht, rechts een klein venster met luik en links van het midden een groot schuifvenster.Op zolderniveau bevindt zich een hooiluik. De lage zijgevels bevatten dito staldeuren en vensters.Achter de boerderij staat een hoge, houten wagenschuur gedekt met blauwe Oudhollandse pannen. Rechts van de boerderij staat een bakstenen bijschuur uit de wederopbouw, op langgerekte plattegrond onder zadeldak gedekt met rode Hollandse pannen.Vóór de boerderij is een moestuin aangelegd.De ouderdom van deze boerderij en de (voor zover zichtbaar) originele staat maakt deze boerderij waardevol, zowel in historisch, cultuurhistorisch als in architectuurhistorisch opzicht. De ligging van de boerderij in het land in landelijk gebied maakt de boerderij van stedenbouwkundige waarde. Interessant is dat de boerderij voorzien is van een bijschuur die uit de wederopbouw dateert: een situatie die weinig voorkomt.architectuurhistorisch: ***ensemble: **stedenbouwkundig:**

meer