Bekijken

Het midden van deOnze-Lieve-Vrouwetoren vormt sinds de 19de eeuw het 'middelpunt' van Nederland, zoals gebruikt door het Kadaster. In Nederland kan de ligging van een vast punt worden aangegeven door middel van coördinaten, de afstanden tot de Y-as (van noord naar zuid) en de X-as (van oost naar west). Vroeger sneden deze assen elkaar in Amersfoort, maar doordat na 1960 bij alle x-coördinaten 155 kilometer is opgeteld en bij alle y-coördinaten 463 kilometer, ligt het 0-punt van het assenstelsel nu in Frankrijk, tenzuidoosten van Parijs. De keuze voor Amersfoort was historisch. Vroeger werd de omgeving namelijk in kaart gebracht door vanaf het hoogste punt in een stad (meestal de kerktoren) het omliggende land te tekenen, compleet met dorpen, steden, heuvels en kerken die tot aan de horizon te zien waren. Vervolgens werd deze tekening gecombineerd met de afbeeldingen die gemaakt waren vanaf de torens die erop te zien waren, om zo als het ware te komen tot een lappendeken van vogelvluchttekeningen. Amersfoort lag erg centraal en was in het bezit van een hoge toren, en werd zo het middelpunt van deze lappendeken.

meer