Bekijken

Op het Davidsbolwerk, een 16de-eeuws verdedigingswerk, werd in 1829 de eerste (de tweede was bij de Soesterweg in 1895) Algemene Begraafplaats aangelegd naar ontwerp van tuinarchitect Hendrik van Lunteren. Vanaf 1831 was begraven in de St. Joriskerk namelijk niet meer toegestaan. De begraafplaats is in 1977 geruimd om plaats te maken voor het nieuwe stadhuis. Het Davidsbolwerk werd na 1594 aangelegd als onderdeel van een plan van de beroemde vestingbouwer Adriaen Anthonisz van Alcmaer. Hiermee moderniseerde hij de verouderde stedelijke verdedigingswerken. Die waren niet langer geschikt om weerstand te bieden aan het krachtiger kanonvuur. Al eerder, omstreeks 1561, was aan stadszijde van de muur een aarden wal opgeworpen. Nu werden er aarden bolwerken aangelegd buiten de muren en voor enkele poorten. Een bolwerk was een vijfhoekige uitbouw, gevuld met aarde, waarmee men beter zicht had langs de muur. Behalve het Davidsbolwerk, vernoemd naar de Utrechtse bisschop David van Bourgondië, werden ook bolwerken aangelegd voor de Kamperbuitenpoort en de Bloemendalsebuitenpoort. Het Davidsbolwerk werd opgenomen in het plantsoen rond de binnenstad dat tussen 1828 en 1844 door Van Lunteren en Zocher werd aangelegd. In 1914 stelde de gemeenteraad een alfabetische lijst met officiële straatnamen vast. Daarin stond ook de naam Plantsoen, zijnde de volledige ring om de oude binnenstad. In 1920 werd het Plantsoen qua naamgeving verdeeld in vier delen, Plantsoen-Noord, -Oost, -Zuid en -West. Bij de aanleg van de Stadsring is door de gemeenteraad (in 1966) besloten om de parallelwegen langs deze nieuwe weg ook allemaal Stadsring te noemen. Hierdoor verdween de straatnaam Plantsoen-Zuid en voor een groot deel ook Plantsoen-West. Het Plantsoen-West liep eerst van de Utrechtsestraat tot de Koppelpoort. Het Davidsbolwerk/Eerste Algemene Begraafplaats lag dus feitelijk aan het Plantsoen-West. In 1966 werd het beloop van dit Plantsoen-West echter vastgesteld tussen Achter Davidshof en de Koppelpoort. Het gedeelte tussen Achter Davidshof en het stadhuis werd hierdoor naamloos. Bij het afscheid van burgemeester mw. mr. A.H. Brouwer-Korf in 1999 heeft het college besloten dit plantsoen naar haar te vernoemen. De naam staat echter niet in de lijst met officiële straatnamen van de gemeente, omdat dit (net als b.v. Park Randenbroek) beschouwd wordt als een naam van een groengebied. Op initiatief van een aantal Amersfoorters is er in juni 2011 door de gemeente een nieuw naambord geplaatst, waarin de naam 'Eerste Algemene Begraafplaats Achter Davidshof' in ere werd hersteld.

meer