Bekijken

De Nieuwe Kerk wil een confessionele geloofsgemeenschap zijn die gericht is op de ontmoeting met Jezus Christus, de ontmoeting met elkaar en de ontmoeting met de omgeving. Het gaat haar allereerst om de ontmoeting met God. Zij gelooft daarin en hoopt daarop, door Jezus Christus en door de kracht van de Heilige Geest. De wijkgemeente vormt een levendige en gastvrije gemeenschap binnen de plaatselijke PKN. De gemeente kerkt sinds 1925 in het kerkgebouw aan de Leusderweg. Er was in die tijd behoefte aan een nieuwe kerk om de bewoners van het nieuwe Leusderkwartier de gelegenheid te geven in hun eigen wijk God te dienen. De St. Joriskerk werd ook te klein voor de gehele Amersfoortse hervormde gemeente. De St. Joriskerk was vanouds de "Oude Kerk" en daarom kreeg deze kerk de naam "Nieuwe Kerk". In de eredienst op zondagmorgen gaat meestal de eigen wijkpredikant voor; soms is er een gastpredikant. Regelmatig worden er op de zondagavond in samenwerking met de wijkgemeente De Brug thema- of zangdiensten gehouden. In de Stille Week, voor Pasen, vinden er vesperdiensten plaats. In de eredienst wordt voornamelijk uit het Liedboek voor de Kerken, maar ook uit de Evangelische Liedbundel en de Opwekkingsbundel gezongen. Regelmatig worden de diensten met enkel- en meerstemmige liederen verrijkt door de eigen zanggroep. Er is een kindernevendienst en voor de allerkleinsten is er de crèche. Met de kinderen wordt eerst in de dienst een kinderlied gezongen; daarna volgen zij hun eigen programma. Gemiddeld bezoeken 250 gemeenteleden de Zondagse erediensten. De kerkgangers vormen een goede dwarsdoorsnede van de wijk Leusderkwartier. De Nieuwe Kerk gemeente wil een ontmoetingsplaats zijn voor allerlei mensen, een gemeenschap die in liefdevolle aandacht voor elkaar en voor de omgeving wil leven. De kerk is ook letterlijk open voor iedereen, op zondag en op vrijdagavond (koopavond) en biedt zo gelegenheid voor rust en bezinning. De Nieuwe Kerk heeft een rijk gemeenteleven. Het jeugd- en jongerenwerk wordt gecoördineerd door een jeugdraad. Daarin zitten, naast een jeugdouderling, vertegenwoordigers van de leiding van de kindercrèche, de kindernevendienst, en de jeugdclubs. Verder kent de Nieuwe Kerk verschillende gebeds- en Bijbelkringen, een geloofsopvoedingsgroep en andere kringen ter vorming en toerusting. De zendingscommissie houdt samen met de Fonteinkerk de banden met de zustergemeente in Somogyád (Hongarije) levend. Een andere groep organiseert gemeenschappelijke maaltijden voor mensen van binnen en buiten de wijk. Bekend in het Leusderkwartier zijn ook de bazaar, de boekenmarkt, de kerstmarkt en de kledingbeurs. Evenals andere christelijke gemeenschappen in de stad ziet de Nieuwe Kerk het als een uitdaging het geloof in de Heer en Zaligmaker Jezus Christus levend te houden en in woord en daad gestalte te geven. Van dit Evangelie wil de Nieuwe Kerk getuigen, samen met alle christenen van Amersfoort.

meer