Bekijken

In 1954-1955 werd aan de Juliana van Stolberglaan 2 deze Rietveldwoning gebouwd. In dit huis woonde luitenant-kolonel b.d. J.W. van der Lely, waardoor ook wel gesproken wordtvan 'Huis Van der Lely'. Architect Gerrit Rietveld (1888-1964) was met zijn rechthoekige villa's, met witte gevels en grote ramen, zijn tijd ver vooruit. Hij was een vertegenwoordiger van het Nieuwe Bouwen, dat in de jaren '10 van de 20ste eeuw ontstond en uitging van het principe 'licht, lucht en ruimte'. In de loop van de jaren is het pand meermalen verbouwd, het laatst in 2007. Het gebouwheeft op de Monumentenlijst van de gemeente Amersfoort het predicaat 'waardevol pand (***)'.

meer