Terug naar Zoekresultaten

Bekijken

Dat het Leger des Heils een kerkelijke gemeente is, is bij veel mensen niet bekend. Het Leger brengt de geloofsboodschap op een manier die zich richt op het eigen beleven, waarbij het gaat om woord en daad. Dus niet alleen praten, maar ook dóen. In de verkondiging van het Evangelie vindt men inspiratie voor geestelijke en maatschappelijke dienstverlening. De sociale bewogenheid van het Leger wordt opgevat als bijbelse opdracht. In 1893 kreeg kapitein Jacobus Wijkhuizen van de leiders van het Leger des Heils in Nederland de opdracht om in Amersfoort een korps, een kerkelijke gemeente, te vestigen. Kapitein Wijkhuizen werd daarin bijgestaan door Luitenant Frederik Alarm. Op 27 april 1894 werd door Kolonel Oliphant de vlag van het korps Amersfoort overhandigd en werden de eerste heilssoldaten ingezegend waarmee de formele vestiging in Amersfoort een feit was. Een korps van het Leger des Heils staat onder leiding van twee korpsofficieren. Beiden zijn voorganger en verantwoordelijk voor het korpswerk in de breedste zin van het woord. Een korpsofficier wordt door de leiders van het Leger des Heils in Nederland aangesteld en kan zich dus niet laten benoemen. Van Leger des Heils-officieren wordt verwacht dat zij hun nieuwe aanstelling aanvaarden en dat ze verhuizen en met nieuw elan hun taak oppakken. Het Leger gebruikt niet de reguliere kerktermen. De kerk is de korpszaal, kerkgangers heten zaalbezoekers. Het Leger kent geen ouderlingen maar een pastorale raad die de pastorale zorg op zich neemt. Het Leger des Heils houdt elke zondag een kerkdienst waar iedereen welkom is. Je hoeft geen lid van het Leger te zijn en ook niet in de problemen te zitten om de diensten bij te wonen. De kerkdiensten bij het Leger des Heils zijn anders van opzet dan in andere kerken. Zij kenmerken zich door meer muziek en zang. Het bezoeken van de samenkomsten is niet aan leeftijd gebonden. De aanwezigen in de samenkomsten komen uit overtuiging en zijn zeer betrokken bij de dienst. Nieuwkomers worden goed opgevangen en voelen zich over het algemeen goed thuis. De samenkomsten worden gemiddeld door zo'n 45 belangstellenden bezocht. Een uitdaging voor het Amersfoortse leger is het inspelen op hedendaagse problemen. Zij probeert de continuïteit te waarborgen door een tegenwicht te bieden aan vervlakking, materialisme, en de huidige tendens van "geloven buiten de kerk". Aan dit tegenwicht wordt vorm geveven door een multifunctioneel activiteitencentrum waar zowel de erediensten als kledingwinkel gehouden kunnen worden, het instellen van een "raad en daad" balie en een ruimte met een huiskamerfunctie. Het Leger des Heils was zeventig jaar gehuisvest ineen 17de-eeuws rijksmonument opHavik 25, maar verhuisde in 2009 vanwege brandveiligheidseisen, parkeerproblemen en moeilijke bereikbaarheid naar gebouw "De Amerberg" aan de Anna Paulownalaan, nummer 17.

meer

meer voorwerpen van Leger des Heils