Bekijken

Als het aan het college ligt wordt de belangrijke verkeersader in

Amersfoort Zuid heringericht.

De maatregelen moeten ervoor zorgen dat het een stuk veiliger wordt in

De plannen liggen momenteel ter inzage bij de informatiewinkel in De Observant.

Medio december ontvangen bewoners bericht over de inspraakprocedure. Naar verwachting zullen dan de werkzaamheden in 2007 van start gaan.

QUOTE: 5.47....6.08 EW: We praten ...... LW: op de schop te nemen.

QUOTE: 7.59 .... 8.43 EW: Wij proberen ...... LW: dat echt op.

Uitgangspunten voor de zogenaamde herinrichtingsvariant zijn onder meer het verbeteren van de oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers. Waar mogelijk krijgt het traject gescheiden rijbanen en een middenberm met

Voor de diverse werkzaamheden heeft de gemeente een duidelijke

bomen en duidelijke parkeerplaatsen.

de diverse straten.

reden.

Zuidelijke ringweg op de schop

Instelling Archief Eemland
Collectie Film en geluid
Deelcollectie Film en geluid Archief Eemland
Objectnummer 70fa2ada-a1e6-11e2-9749-67d0b7c22dd5:a397c40f-1a6a-4434-45ac-f2c31cdfcc66
meer