Bekijken

Het kasteel rijst als een onregelmatig vierkant gebouwd om een vierkante donjons met dito spits kerktorentjes en kantelenrand, op uit de slotgracht, op de beide hoeken rechts zichtbare lage gebouwtjes, tegen de linkerhoek van de naar voren gewende gevel een breedrechthoekige toren met leien zadeldak, spitse hoektorentjes en kantelenrand, en links naar achteren, iets in het water uitspringend, de achterzijde van de slotkapel.

Slot te Montfoort

Instelling Centraal Museum
Collectie Collectie
Deelcollectie Collectie Centraal Museum
Soort / type litho, prent
Objectnummer 13840
Materiaal papier
Bron http://centraalmuseum.nl/ontdekken/object/#o:10299
meer