Bekijken

Stempel van het zegel van de afdeling Utrecht van de Vereeniging Het Metalen Kruis, met voorstelling van een wapentrofee met het Metalen Kruis, met omschrift. Het Metalen Kruis is een Nederlandse onderscheiding en ereteken dat in 1831 werd toegekend aan degenen die aan de Tiendaagse Veldtocht hadden deelgenomen. Het stempel is gebroken en daarom in een rand gevat.

Voorstellende een wapentrophee met het metalen Kruis; met boven- en onderschrift: METALEN KRUIS AFDEELING UTRECHT. Koper met afruk in zwavel. De stempel is gebroken en daarom in een geelkoperen rand gevat.

Zegelstempel Het Metalen Kruis

Instelling Centraal Museum
Collectie Collectie
Deelcollectie Collectie Centraal Museum
Soort / type stempel, zegelstempel
Objectnummer 1079/001
Materiaal geel metaal, rood metaal
Bron http://centraalmuseum.nl/ontdekken/object/#o:8
meer